Skandinavisk læring med Jesper Juul. Vi mødes i øjenhøjde

Børn har ikke behov for perfekte forældre eller lærere. De har brug for mentorer, der selv er beredte, til at sætte spørgsmålstegn ved deres egne mønstre og vokse personligt, mener Jesper Juul. Vi er enige!

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0582 1500 800 sharp sw

De væsentlige pointer

  • Et godt, skattende og ærligt forhold mellem børn og voksne er vigtigt.
  • Vi mødes i øjenhøjde.
  • Alle på skoler siger "du" til hinanden og er på fornavn.
  • Børn er kompetente mennesker med egen dømmekraft.
  • Her kan børnene lære uden angst.
  • Vi har flade hierarkier.
  • Pædagogerne ledsager børnene som mentorer – fagligt, menneskeligt og socialt.

Det er de menneskelige relationer det kommer an på.

For Jesper Juul stå det sunde forhold mellem børn og voksne i centrum for læring og opdragelse. Det drejer sig om at mødes i øjenhøjde så børn af alle ses som kompetente mennesker. Det præger kommunikationen i skolens hverdag: Som der er velkendt fra Skandinavien er skolens hierarkier flade og har intet med magtudøvelse af gøre, men kun med ansvar. Vi siger alle "du" til hinanden og bruger fornavn.

DSG Schulalltag DSC0019 by Fabian Hickethier
Amaru, Klasse 123
„Jeg kan lide, at lærerne ikke er så strenge på DSG som på andre skoler og at vi ikke får nogen lektier for.“

At mødes i øjenhøjde – det er kernen i DSGs pædagogik. Vi er en heldagsskole, der tilbyder meget plads til læring på skolen.

Pædagoger som mentorer

Skolens pædagoger og lærere ser sig selv som mentorer for eleverne. De vejleder dem i dagligdagen både fagligt, personligt og socialt for at hjælpe dem gennem dagen, ugen, året og skoletiden. På den måde får de unge mennesker de bedste forudsætninger for at udvikle sig til selvstændige, selvbevidste personer, der danner sig deres egen meninger og er i stand til at stå inde for dem. De lærer fri for angst og føler sig forstået og taget alvorligt.