Sprog og kulturel mangfoldighed. At føle sig hjemme i en spraglet verden

Vi elsker mangfoldighed i sprog og mennesker. På vores skole taler og underviser vi på og i mange sprog. Vi udlever kulturel åbenhed, afholder fester og holder traditioner i hævd, som vores elever bringer med hertil hjemmefra.

20191107 DSG DSC0306 by Fabian Hickethier

De vigtigste pointer

  • Vi er åbne
  • Vi holder fester og plejer traditioner.
  • Vores grundskoleklasser er tosprogede: tysk-svensk, tysk-dansk, tysk-norsk.
  • Disse kulturer udleves her hos os.
  • Vores elever lærer også de skandinaviske nabosprog at kende.
  • Alle elever lærer engelsk fra første klasse. Senere kan man også lære spansk.
  • Vi tager på lejrskoler til Skandinavien og Spanien.
  • De skandinaviske sprog videreføres fra syvende klasse af som fremmedsprog. Så blandes klasserne fra de forskellige skandinaviske linjer.
  • Vores unge har fra syvende klasse af muligheden for at afholde deres praktik i udlandet.

Tosproget grundskole

I grundskolen læres der tosproget. Fagene tysk og matematik foregår på tysk. Socialvidenskab, naturvidenskab, sport og musik undervises på dansk eller svensk. En norsk gren er under opbygning. For tiden får norske elever sprogundervisning på norsk.

Immersion: Et ”sprogbad” fra alle sider

Vores koncept for den sproglige tilegnelse i DSG tager udgangspunkt i den såkaldte immersion. Det betyder, at børnene konstant kommer i berøring og beskæftiger sig med sprogene i forskellige sammenhænge (”sprogbadet”). På DSG benytter vi med succes den såkaldte ”2-Way-Immerse“-metode: Ikke kun læreren tager sprog med ind i klassen – også blandt børnene er der elever med begge sprog som modersmål: F.eks. børn med dansk som modersmål, der lærer tysk, eller børn med tysk som modersmål, der lærer dansk. På den måde lærer børnene af hinanden, og sprogene bliver levende i klasselokalet.

Vi lytter til nabosprogene

Da vi lever og arbejder sammen som fællesskole mødes vi hele tiden: på gangen, ved de fælles måltider og i klasseovergribende projekter. Pa den måde lærer vi vores nabosprog at kende, således, at f.eks svenske elever lærer, at forstå dansk og norsk.

Sprog og mangfoldighed i mellemskolen

I mellemskolen undervises de fleste fag på tysk, men alle elever fortsætter med deres skandinaviske sprog i sprogundervisningen. Desuden dukker sprogene hele tiden op på forskellige områder i form af skandinaviske tekster eller medier, der hører til pensum.

Indenfor projektarbejdet bestemmer eleverne selv, hvilke sprog de taler. Desuden får de mulighed for at lære spansk.

Sprogene holdes ikke indenfor skolens område: Besøgsprojekter (“det internationale klasseværelse”), lejrskoler og praktikophold i udlandet hører også med til skolens program.

20191105 DSG DSC0068 by Fabian Hickethier sml 2
Molin, Klasse 123
„Jeg kan godt lide, at være på DSG fordi jeg her har lov til at lære norsk.“

Grundskolen er tosproget: tysk-norsk, tysk-svensk og tysk-dansk. I mellemskolen videreføres de skandinaviske sprog på anden måde.