Sprog og kulturel mangfoldighed. At føle sig hjemme i en spraglet verden

Vi elsker mangfoldighed i sprog og mennesker. På vores skole taler og underviser vi mange sprog. Vi udlever kulturel åbenhed og afholder fester og holder traditioner i hævd, som vores elever tager med hertil hjemmefra.

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0227 sml

De vigtigste pointer

  • Vi er åbne
  • Vi holder fester og plejer traditioner.
  • Vores grundskoleklasser er tosprogede: tysk-svensk, tysk-dansk, tysk-norsk.
  • Disse kulturer udleves her hos os.
  • Vores elever lærer også de skandinaviske nabosprog at kende.
  • Alle elever lærer engelsk fra første klasse af. Senere kan man også lære spansk.
  • Vi tager på lejrskoler til Skandinavien og Spanien.
  • De skandinaviske sprog videreføres fra syvende klasse af som fremmedsprog. Så blandes klasserne fra de forskellige skandinaviske linjer.
  • Vores unge har fra syvende klasse af muligheden for at afholde deres praktikum i udlandet.

Tosproget grundskole

I grundskolen læres der tosproget. Fagene tysk og matematik afholdes på tysk. Socialvidenskab, naturvidenskab, sport og musik undervises på dansk eller svensk respektive. En norsk gren er under opbygning. For tiden får norske elever sprogundervisning på norsk.

Immersion: sprogbadet fra alle sider

Das Konzept des Spracherwerbs unserer Schule ist die sogenannte Immersion. Das bedeutet, dass die Kinder mit den Sprachen immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen in Berührung kommen und sich mit ihr beschäftigen („Sprachdusche“). An der DSG nutzen wir erfolgreich die sogenannte „2-way-immersion“-Methode: Nicht nur der Lehrer bringt die Sprache in die Klasse, sondern es gibt Muttersprachler in den beiden Sprachen unter den Kindern: etwa dänische Muttersprachler, die Deutsch lernen – und deutsche Muttersprachler, die Dänisch lernen. So können die Schüler:innen voneinander lernen, und die Sprachen sind im Klassenzimmer lebendig.

Vi lytter til nabosprogene

Da vi lever og arbejder sammen som fællesskole mødes vi hele tiden: på gangen, ved de fælles måltider og i klasseovergribende projekter. Pa den måde lærer vi vores nabosprog at kende, således, at f.eks svenske elever lærer, at forstå dansk og norsk.

Sprog og mangfoldighed i mellemskolen

I mellemskolen undervises de fleste fag på tysk.

In der Sekundarstufe 1 finden die meisten Fächer und Kurse auf Deutsch statt, aber alle Schüler:innen führen ihre skandinavische Sprache im Sprachunterricht weiter. Außerdem tauchen die Sprachen in Form von skandinavischen Texten oder Medien, die zum Lernstoff gehören, an unterschiedlichen Stellen immer wieder auf.

Indenfor projektarbejdet bestemmer eleverne selv, hvilke sprog de taler. Desuden får de mulighed for at lære spansk.

Sprogene holdes ikke indenfor skolens område: Besøgsprojekter (“det internationale klasseværelse”), lejrskoler og praktika i udlandet hører med til skolens program.

20191105 DSG DSC0068 by Fabian Hickethier sml 2
Molin, Klasse 123
„Jeg kan godt lide, at være på DSG fordi jeg her har lov til, at lære norsk.“

Grundskolen er tosproget: tysk-norsk, tysk-svensk og tysk-dansk. I mellemskolen videreføres de skandinaviske sprog på anden måde.