Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule. Mangfoldig. Tidsriktig. Digitalt meningsfullt.


Vi er en skole hvor skandinaviske språk og kultur treffer det tyske. Dansk, norsk, svensk eller tysk – vi forbinder den skandinaviske skolekultur med Montessori-Pedagogikk. Slik gjør vi Berlin enda litt mer fargerik.

DSG Schulalltag DSC0180 by Fabian Hickethier

Hva vi tror på

Jesper Juul: På like fot! Barn er mennesker med sin egen kompetanse. Det skandinaviske “du” preger vår omgang og vår gjensidige respekt.

Montessori: Hjelp meg å gjøre det selv! Vi fremmer barns utvikling til uavhengige og ansvarsbevisste unge mennesker.

Språk: Lenge leve mangfoldet! Vi snakker dansk, svensk, norsk, tysk, og også engelsk, spansk, tyrkisk og farsi.

Digitalisiering: Utnytt mulighetene! Vi bruker digitale hjelpemidler der det gir mening for å støtte opp under læringen, og lar derved elevene bli aktive skapere.

Fellesskapet: Alle hører til, alle hjelper til! Vi lager vår egen mat og spiser sammen. Hver dag får vi tre sunne måltider.

Icon

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0253 1100 cropped sw sharpen

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Telefon: 0049 30 – 76 00 61 230

Du får lettest tak i oss
tirsdag, onsdag og torsdag
mellom klokken 10 og 14

eller via epost på:

GROSSPROJEKT OLYMPIA

Wir sind seid heute und für die nächsten zwei Wochen in allen Klassenstufen konzentriert am Thema Olympia. Ob auf dem Tempelhofer Feld bei einem gesunden Sportlerfrühstück oder im Klassenraum fokussieren wir auf ein Thema und beleuchten verschiedene Aspekte, egal ob Projektarbeit oder aus fachorientierter Sicht.


DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 165 sw

Hvem vi er

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule ble stiftet i 2012. Vi er en statlig anerkjent alternativ skole for skoletrinn 1 til 10, underlagt Montessori-Stiftelsen i Berlin. Siden 2015 har vi vært under beskyttelse av Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Benedikte av Danmark.

Hvordan vi arbeider

Som kombinert grunnskole (Gemeinschaftsschule) leder vi elevene fra skolestart i første klasse til skoleavslutning etter tiende klasse (Mittleren Schulabschluss, MSA). En videregående skole sammen med andre skoler i Montessori-stiftelsen i Berlin tilbyr en videreføring etter 10. klasse. Opp til og med 6. klasse jobber vi flerspråklig (tysk-dansk og tysk-svensk; tysk-norsk er under forberedelse). Fra 7. klasse fører vi de skandinaviske språkene videre som tilleggskurs.

Skoleorganisasjon

Faste rutiner, skoletimer, friminutt og måltider strukturerer dagen. Undervisning og læring foregår i aldersblandete klasser, hver ledet av to lærere, og skjer mye ved prosjekt- og produktrelatert i tillegg til utenomfaglig undervisning. I tillegg kommer “Arbeitsgemeinschaft”, som er frivillig tilleggsundervisning etter skolen, i form av kunst, musikk, sport og mye mer.

Inntak

Rundt 60 prosent av elevene våre snakker aktivt et av de skandinaviske språkene. De resterende 40 prosent av plassene gir vi til barn som snakker tysk, men som har lyst til å lære et skandinavisk språk.

Icon

Card bild vor fenster

KONTAKTLÆRER ØNSKET

Den Tysk-Skandinaviske Skole i Berlin søker en norsktalende kontaktlærer til barnetrinnet.