Pedagogisk konsept. Hvert barn skal finne sin plass.

Der er mange likheter mellom den pedagogiske tradisjonen i Skandinavia og Montessori-pedagogikken. Derfor er det fornuftig å kombinere disse to tilnærmingene: de pedagogiske tankelederne ved vår skole er den danske familieterapeuten Jesper Juul og den italienske legen Maria Montessori. Hos oss står barna i sentrum. Vi møter hverandre som likeverdige, og tror på hvert enkelt menneskes evner. Vi bruker språk, kulturelt mangfold og en bevisst bruk av digitale medier for å veilede barn og unge til et selvstendig, selvskapt og ansvarsbevisst liv.