Meningsfull digitalisering. Aktive skapere i stedet for passive forbrukere

Vi vil gjerne gjøre våre elever til aktive skapere i stedet for å overlate dem til passivt forbruk av digitale tilbud. Derfor benytter vi de digitale mulighetene alle steder der de kan støtte opp under kreativitet og læring.

20191114 DSG DSC1751 by Fabian Hickethier sml 2

Prosjekter og produkter med IKT-støtte

Vi bruker IKT for å støtte opp under læringen. Det passer godt sammen med produktorienteringen ved skolen, hvor læringsopplevelser i form av analoge (modeller, kunstverk, plakater) og digitale produkter (forklarende filmer og interaktive plakater) kan benyttes.

WiFi, bærbare datamaskiner, nettbrett og BYOD

I hele bygningen har vi trådløst internett. Vi har bærbare datamaskiner og nettbrett tilgjengelige, og i hvert klasserom har vi en interaktiv tavle. Fra 4. klasse kan elevene bruke sine egne mobiltelefoner og annet datautstyr (bærbare datamaskiner eller nettbrett) under undervisningen, i samråd med læreren.

Digitalt skaperrom

Her kan kreativiteten løpe løpsk: siden april 2019 har elevene hatt muligheten til å kombinere taktile håndverksarbeider med nye digitale løsninger (3D-skriver, laser-kutter, roboter) i vårt digitale skaperrom.

20191114 DSG DSC1795 by Fabian Hickethier sml 2
Signe Sonal Jorgensen
„Vi har mulighet for å ha motstridende meninger, også sagt høyt, uten at det blir dårlig stemning av det etterpå.“

Ved DSG blir mangfoldet høyt verdsatt. Det gjelder ikke bare for språk og kultur, men også for forskjellige perspektiver.