Språk og kulturelt mangfold. I en fargerik verden hjemme

Vi elsker mangfoldet av språk og mennesker. Mange språk blir undervist og snakket på skolen vår. Vi lever for kulturell åpenhet, og feirer festivaler og tradisjoner som våre elever har med seg fra sine kulturer og miljø.

20191107 DSG DSC0306 by Fabian Hickethier

Vesentlige poeng

  • Hos oss hersker åpenheten.
  • Vi feirer festivaler og opprettholder tradisjoner.
  • Vår grunnskole er flerspråklig: tysk-svensk, tysk-dansk og tysk-norsk.
  • Disse kulturene er levende hos oss.
  • Våre elever lærer også sine skandinaviske nabospråk.
  • Fra 1. klasse lærer alle barna engelsk.
  • Vi reiser på klasseturer og studiereiser til Skandinavia og Spania.
  • Fra 7. klasse blir de skandinaviske språkene undervist som fremmedspråk. Da blir også klassene blandet språklig.
  • Fra 7. klasse kan elevene jobbe arbeidsuken sin i utlandet.

Flerspråklig grunnskole

I grunnskolen er undervisningen flerspråklig. Tysk og matte blir undervist på tysk, mens samfunnsfag, naturfag, gym og musikk blir undervist henholdsvis på dansk eller svensk, norske versjoner er under utvikling. Derfor får våre norske elever for tiden ekstra norskundervisning.

Fordypning: „språkdusj“ fra alle kanter

Vi bruker konseptet immersjon som basis for språktilegnelse ved vår skole. Det betyr at barna kommer i kontakt med, og bruker språket ofte og i mange forskjellige situasjoner („språkdusj“). På DSG har vi suksess med å bruke den såkalte „2-Way-Immersion“-metoden. Det betyr at man ikke bare får språket presentert fra læreren, men at der er også barn med dette språket som morsmål i klassen. Noen har dansk som morsmål og lærer tysk, noen som har tysk som morsmål og lærer dansk. Slik lærer elevene også fra hverandre, og holder språkene levende i klasserommet.

Man lytter til nabospråkene

Da vi lever og jobber som kombinert grunnskole („Gemeinschaftsschule“), treffes vi konstant, i gangen, mens vi spiser sammen og i prosjekter som går utenfor den vanlige klassestrukturen. Slik lærer vi nabospråkene; for eksempel svensker lærer å forstå dansk og norsk.

Språk og mangfold på ungdomsskoletrinnet

På ungdomsskoletrinnet skjer mesteparten av undervisningen på tysk, men alle elevene får også undervisning i sine skandinaviske språk. I tillegg brukes språkene i form av skandinaviske tekster eller media som brukes som læremidler, og i forskjellige andre sammenhenger. Under prosjektarbeid bestemmer elevene selv hvilke(t) språk som brukes. I tillegg lærer elevene spansk.

Språkene er ikke begrenset til skolen og skoleplassen, utvekslingsprosjekter (internasjonalt klasserom), klasseturer til Skandinavia og muligheten til å gjøre arbeidsuken sin i Skandinavia hører til skoleprogrammet.

20191105 DSG DSC0068 by Fabian Hickethier sml 2
Molin, Klasse 123
„JEG GÅR GJERNE PÅ SKOLEN PÅ DSG, FORDI HER FÅR JEG LÆRE NORSK.“

Barneskoletrinnet ved DSG er flerspråklig: tysk-norsk, tysk-svensk og tysk-dansk. På ungdomsskoletrinnet blir de skandinaviske språkene også undervist.