Skoleledelse (m/f/d) for den tyske skandinaviske samfunnsskolen

Per 01.08.2021 ser vi etter en erfaren skoleledelse med en skandinavisk profil for skolen vår, som sammen med vår kommersielle ledelse driver frem den pedagogiske og organisatoriske utviklingen av vår vellykkede etablerte skole.

Vår Profil

 • DSG er en stats anerkjent skole sponset av Montessori Foundation Berlin. Vi følger i dag 216 barn og unge fra skoleinngang til ungdomsskolen (MSA).
 • DSG forfølger et reform-pedagogisk og oppslukende konsept, er orientert mot Montessori pedagogikk, forholdet fungerer ifølge Jesper Juul og fremmer flerspråklig og interkulturell læring (Skandinavisk Tyskland).
 • DSG er tospråklig (tysk-dansk, tysk-norsk, tysk-svensk). I tillegg lærer alle barn engelsk fra første klasse og utover, og spansk legges til fra 7 klasse.
 • DSG går videre i digitalisering og fremmer integrering av digitale medier i undervisningen. Siden 2019 har DSG hatt en digital maker plass.
 • DSG har stor etterspørsel og vokser fortsatt i grunnskolen. I årene som kommer vil DSG gjennomføre et byggeprosjekt for å skape mer plass og muligheter for gjennomføring av pedagogikk og å fortsette å sikre høy kvalitet.

Ditt Ansvar

 • Pedagogisk styring av skolen i tett koordinering med den kommersielle ledelsen (f.eks. personell, kvalitet, informasjon og ressursforvaltning)
 • Ledelse av pedagogisk personale (35 ansatte) og organisering av pedagogisk arbeid
 • Implementering og videreutvikling av det pedagogiske konseptet
 • Fremme digitalisering / integrering av digitale medier i undervisningen
 • Faglige råd for pedagogisk personale og foreldre til DSG
 • Deltakelse i DSG-komiteene (f.eks. skolekonferanse, foreldrerepresentasjon)
 • Samarbeid med Senatet administrasjonen innenfor rammen av skoleloven for Landet Berlin (f.eks undervisning tillatelser, utførelsen av offisielle datoer)
 • Representasjon av DSG i vårt internasjonale nettverk
 • Kontakt for sponsorer fra den tyske og Skandinavisk region
 • Ansvarlighet til skolestyret
 • utveksling og samarbeid med andre institusjoner i sponsing av Montessori Foundation Berlin

Din ideelle profil

 • Fullført andre statsutdannelse for undervisningsstilling ved grunnskolen og/eller videregående skole eller en undervisningskvalifikasjon anerkjent som tilsvarende i Berlins land (eller tilsvarende skandinavisk utdanning)
 • Flere års yrkeserfaring som skoleleder ved en reformpedagogisk tysk og/eller skandinavisk skole
 • Utdanning / erfaring med interkulturalitet eller på en internasjonal skole
 • Inngående kunnskap om reformpedagogikk og/eller Montessori-pedagogikk
 • Erfaring i flerårig og differensiert undervisning, samt med flerspråklige skolekonsepter
 • Kunnskap om det tyske og skandinaviske skolesystemet
 • God kjennskap til tysk, engelsk og skandinavisk språk
 • Høy sosial kompetanse
 • Høyt personlig ansvar og beslutningsevne

Søknad og kontakt

Vi ser frem til å motta dine/ dine meningsfulle søknadsdokumenter (følgebrev, CV, sertifikater) innen 11.04.2021 via e-post i en PDF- fil.

Vi ber deg om å oppgi din tidligste mulige startdato og dine / dine lønnsforventninger. Vi er også takknemlige for et hint om hvordan du /er klar over vår stillingsannonse.

Hvis du har spørsmål, vennligst ring Dr. Yvonne Eggert på +49 (0)30 2148018 43.

mer informasjon om den Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule og Montessori Foundation Berlin

20191114 DSG DSC1868 by Fabian Hickethier sml