Pedagogiskt koncept. Så att varje barn kan hitta sin plats

Det finns många likheter mellan den pedagogiska traditionen i Skandinavien och inom Montessoripedagogiken. Därför är det rimligt att slå ihop dessa metoder: De pedagogiska inspiratörerna på vår skola är den danska familjeterapeuten Jesper Juul och den italienska läkaren Maria Montessori. Hos oss står barnen i centrum. Vi möter varandra i ögonhöjd och tror på individens förmågor. Vi använder språk, kulturell mångfald och en medveten tillämpning av digitala medier för att leda både barn och ungdomar till ett oberoende, självutvecklande och ansvarsfullt liv.