Skandinaviskt lärande enligt Jesper Juul. Att mötas i ögonhöjd.

Barn behöver inga perfekta föräldrar eller lärare, däremot mentorer som är beredda att reflektera och utvecklas vidare, menar Jesper Juul. Det tycker vi med!

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0582 1500 800 sharp sw

Väsentliga punkter

  • Ett bra, värdefullt och uppriktigt förhållande mellan barn och vuxna är viktigt.
  • Vi möts i ögonhöjd.
  • Alla i skolan säger ”du” till varandra och använder förnamnet.
  • Barn är kompetenta människor med eget omdöme.
  • Här kan du lära dig utan rädsla
  • Vi har en platt organisation
  • Pedagogerna är mentorer till barnen – ämnesmässigt, mänskligt och socialt.

Det gäller att ha ett bra förhållande

För Jesper Juul står en hälsosam relation mellan barn och vuxna i centrum. Det handlar om att mötas i ögonhöjd där barnet uppfattas som en kompetent jämlike. Det har vissa effekter i skolvardagen: Som brukligt i Skandinavien är DSG inte särskilt hierarkiskt och har inte heller en strävan efter att utöva makt. Snarare handlar det om ansvar. Vi använder alla tilltalet ”du” och säger förnamnet.

DSG Schulalltag DSC0019 by Fabian Hickethier
Amaru, klass 123
“Jag tycker om att det inte är så strikt på DSG som på andra skolor. Att vi inte får läxor.”

Att mötas i ögonhöjd – det är DSG-pedagogikens motto. Som heldagsskola erbjuder vi mycket rum och tid för att lära sig.

Pedagoger som mentorer

Våra pedagoger ser sig som mentorer för eleverna. De guidar dem ämnesmässigt, mänskligt och socialt genom dagen, veckan, året och under hela skoltiden. Unga människor har på så vis möjligheten att växa upp till självständiga och självmedvetna personer som bildar sig en egen uppfattning och försvarar den. De lär sig utan rädsla, känner sig värdefulla och tas på allvar.