Språk och kulturell mångfald. Hemma i en mångfaldig värld.

Vi älskar mångfalden av språk och människor. På vår skola talar och lär vi oss många språk. Vi lever i en kulturell öppenhet, firar fester och traditioner som våra elever tar med från sin kultur och hemmiljö.

20191107 DSG DSC0306 by Fabian Hickethier

Viktiga punkter

  • Hos oss råder öppenhet.
  • Vi firar fester och bevarar traditioner.
  • Vår grundskola är tvåspråkig: tyska-svenska, tyska-danska och tyska-norska.
  • Hos oss lever vi med dessa kulturer.
  • Våra elever lär även känna de skandinaviska grannspråken.
  • Från och med årskurs 1 lär sig alla barn engelska.
  • Vi åker på klass- och studieresor till Skandinavien och Spanien.
  • De skandinaviska språken undervisas fr.o.m. årskurs 7 som främmande språk. Här är det språkligt blandade klasser.
  • Från och med årskurs 7 kan våra elever göra praktik utomlands.

TVÅSPRÅKIG grundskola

I grundskolan lär vi oss tvåspråkigt. Ämnena tyska och matematik undervisas på tyska. Samhällskunskap, naturvetenskap, idrott och musik finns på danska och svenska, en norsk inriktning är planerad. För tillfället får norska elever norsk språkundervisning.

Fördjupning: ”Språkduschar” från alla håll

Språkinlärningens koncept på vår skola bygger på så kallad immersion. Det betyder att barnen ständigt kommer i kontakt med språken i varierande sammanhang och befattar sig med dem (”språkdusch”). På DSG använder vi framgångsrikt den så kallade 2-Way-Immerse-metoden: Inte bara läraren sprider språket i klassen, utan det finns modersmålstalare bland barnen i de två respektive språken: Till exempel de som har danska som modersmål och lär sig tyska – och de som har tyska som modersmål och lär sig danska. På det sättet kan eleverna lära sig av varandra och språken väcks till liv i klassrummet.

Att höra grannspråken

Eftersom vi är en gemenskapsskola möts vi regelbundet: i korridoren, när vi äter lunch tillsammans, inom gemensamma projekt. På det sättet lär alla känna grannspråken också, till exempel lär sig svenska elever att förstå danska och norska.

Språk och mångfald på mellan- och högstadiet

I SEK 1 (årskurs 7–10) undervisas de flesta ämnena på tyska, men alla elever fortsätter med det valda skandinaviska språket i språkundervisningen. Dessutom dyker språken upp på olika ställen i form av skandinaviska texter eller medier som tillhör läroplanen. Under projektarbetet bestämmer eleverna själva vilket språk de vill tala. Dessutom lär sig eleverna spanska.

De olika språken stannar inte bara på skolområdet: utbytesprojekt (”internationellt klassrum”), klassresor till Skandinavien och möjligheten att göra praktik i Skandinavien tillhör skolprogrammet.

20191105 DSG DSC0068 by Fabian Hickethier sml 2
Molin, klass 10
“Jag gillar att gå på DSG eftersom jag får lära mig norska här.”

DSGs grundskola är tvåspråkig: tyska-norska, tyska-svenska och tyska-danska. På mellanstadiet/högstadiet fortsätter de skandinaviska språken.