Skolledning (m/f/d) för den Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule

Från och med2021-08-01 söker vi en erfaren rektor med skandinavisk profil för vår skola, som tillsammans med vår kommersiella ledning driver den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen av vår framgångsrikt etablerade skola framåt.

VÅR PROFIL

 • DSG är en statligt erkänd skola sponsrad av Montessoristiftelsen Berlin. Vi följer för närvarande 216 barn och ungdomar från första klass till mellanstadiet (MSA).
 • DSG strävar efter ett reformpedagogiskt och immersivt koncept, är inriktat på Montessoripedagogik samt relationsarbetet enligt Jesper Juul och främjar flerspråkigt och interkulturellt lärande (Skandinavien – Tyskland).
 • DSG är tvåspråkigt (tysk-dansk, tysk-norsk, tysk-svensk). Dessutom lär sig alla barn engelska från årskurs 1 och uppåt, och spanska läggs till från årskurs 7 och uppåt.
 • DSG går framåt inom digitaliseringen och främjar integrationen av digitala medier i undervisningen. Sedan 2019 har DSG haft ett Digital Makerspace.
 • DSG har stor efterfrågan och växer fortfarande i grundskolan. Under de kommande åren kommer DSG att genomföra ett byggprojekt för att skapa mer utrymme och möjligheter för implementering av pedagogik och för att fortsätta säkerställa en hög kvalitet.

DITT ANSVAR

 • Pedagogisk förvaltning av skolan i nära samordning med den kommersiella ledningen (t.ex. personal, kvalitet, information och resurshantering)
 • Ledning av pedagogisk personal (35 anställda) och organisering av pedagogiskt arbete
 • Genomförande och vidareutveckling av det pedagogiska konceptet
 • Främja digitalisering/integrering av digitala medier i undervisningen
 • Professionell rådgivning för DSG:s pedagogiska personal och föräldrar
 • Deltagande i DSG:s kommittéer (t.ex. skolkonferens, föräldrarepresentation)
 • Samarbete med senatens administration inom ramen för skollagen för delstaten Berlin (t.ex. undervisningstillstånd, utförande av officiella datum)
 • Gd DSG:s representation i vårt internationella nätverk
 • Kontakt för sponsorer från tyska och skandinaviska regionen
 • Ansvar gentemot skolstyrelsen
 • Utbyte och samarbete med andra institutioner i ??
 • sponsring av Montessoristiftelsen Berlin

DIN IDEALA PROFIL

 • Avst på andrastatsprovet för lärartjänst vid grundskolan eller gymnasiet eller en lärarexamen som erkänts som likvärdig i delstaten Berlin (eller motsvarande skandinavisk utbildning)
 • Flera års yrkeserfarenhet som skolchef på en reformpedagogisk tysk och/eller skandinavisk skola
 • Utbildning/erfarenhet av interkulturalitet eller på en internationell skola
 • Fördjupad kunskap om reformpedagogik och/eller Montessoripedagogik
 • Erfarenhet av tvärårsundervisning och differentierad undervisning samt flerspråkiga skolkoncept
 • Kunskap om det tyska och skandinaviska skolsystemet
 • Goda kunskaper i tyska, engelska och skandinaviska språk
 • Hög social kompetens
 • Högt personligt ansvar och beslutsförmåga

ANSÖKAN OCH KONTAKT

Vi ser fram emot att få dina kompletta ansökningshandlingar (personligt brev, CV, certifikat) senast kl.2021-04-11 via e-post i pdf-format.

Vi ber dig att ange ditt tidigaste möjliga startdatum och dina löneanspråk. Vi är också tacksamma för en upplysning om hur du fick information om vår jobbannons.

Om du har några frågor, ring Dr. Yvonne Eggert på +49 (0)30 214 80 18 43.

Mer information om Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule och Montessoristiftelsen Berlin
20191114 DSG DSC1868 by Fabian Hickethier sml