Skolorganisation. Hållbara strukturer, tydliga regler och ett demokratiskt samarbete formar vår vardag.

Som skola stöder vi barn och ungdomar från skolans början tills de har gått ut skolan. På detta sätt erbjuder vi ungdomar en plats där de kan känna sig hemma och trygga. Alla känner varandra här. Strukturen som stöder oss är tydliga regler och en samexistens på lika villkor och det formar vårt vardagsliv.