Skoleorganisasjon. Bærekraftige strukturer, klare regler og et demokratisk samvær preger hverdagen vår.

Som kombinert grunnskole (Gemeinschaftsschule) leder vi elevene fra skolestart til skoleavslutning. Vi tilbyr et sted hvor barna kan føle seg hjemme og hvor de føler seg verdsatte. Alle kjenner alle her. En god bærestruktur, klare regler og at vi treffes som likeverdige preger vår hverdag på skolen.