Vår historia. Hur man bygger en bro.

DSG är initiativet från sex föräldrar. De hade idén att skapa en skola där de skandinaviska grannspråken skulle talas jämlikt med det tyska språket och att bygga en bro mellan det tyska och det skandinaviska skolsystemet. Denna skola ska vara en plats för skandinaver och skandinavisk kultur i den tyska huvudstaden.

2019

I maj öppnar vår beskyddare, prinsessan Benedikte av Danmark, högtidligt vår nya Digital Makerspace.

Hösten 2019 köper skolan i samarbete med stödföreningen byggnaden på Machonstraße. Nu är skolan permanent skyddad och kan vidareutvecklas.2017

Som grundskola är hela skolan nu ”officiellt erkänd privatskola”.

2015

Skolans högstadienivå får fullt statligt erkännande. De fyra första studenterna från DSG får sin MSA godkänd.

2012–2017

Med 60 elever från start växer skolan till det dubbla på ett år. Följande år fortsätter skolan att växa och når år 2017 sin kapacitetsgräns.

2014 – 90 elever

2015 – 120 elever

2016 – 150 elever

2017 – 190 elever

6 augusti 2012

Den 6 augusti 2012 öppnar DSG som godkänd privatskola sina dörrar med 27 elever i årskurs 1 till 8.

3 stjaerna christen 93 D439 D0 5 B44 4264 A0 C3 968 E16 DC6 B22 testimonial
Georg, lärare
”Jag är glad att jobba på en skola där det inte finns någon kateder.”

DSG:s pedagogiska tillvägagångssätt ligger långt ifrån den gamla katederundervisningen: dialog istället för frontallektioner, jämlikhet med fokus på relationer, produkter och praktikplatser – allt detta får vardagen i skolan att kännas allt annat än ålderdomlig.

2010-2012

För att göra verklighet av sin idé utvecklar grundarna av skolan ett koncept. De letar efter lämpliga lärare för att stödja sitt arbete och förhandlar med senaten. På Machonstrasse i södra Tempelhof hittar de en lämplig skolbyggnad och när sedan Montessoristiftelsen Berlin kontaktas och stöder idén står ingenting i vägen för öppnandet av skolan.

2010

Sex föräldrar, Gitte och Sanne Ertbirk, Gabriela Häfner, Berit Seemann, Almut och Ove Stephansson, som träffas på Svenska skolan i Berlin, har en idé. De vill skapa en skola som bygger en bro mellan det skandinaviska och det tyska skolsystemet. Barn som bor i Berlin och har skandinaviska föräldrar bör kunna upprätthålla kontakten med skandinaviska värderingar där. Denna skola bör också vara öppen för tyska barn som är intresserade av skandinavisk kultur och språk.