Examen. Vi erbjuder alla som går ut årskurs 10 ett statligt skollovsbetyg.

På DSG förbereder vi inte bara unga människor för ett självständigt och oberoende liv, de får skolbetyg som de tar i slutet av årskurs 9 (BBR) eller i slutet av årskurs 10 (eBBR, MSA) här på vår skola. En gymnasieskola planeras i samarbete med andra skolor som tillhör Montessoristiftelsen Berlin.

DSG Schulalltag DSC0638 by Fabian Hickethier

REDO FÖR YRKESUTBILDNING

I årskurs 9 får våra elever betyg för första gången. Här måste de visa att de har förvärvat den standardiserade kunskapsnivån för nionde klass och genomföra tentor i tyska och matematik som gäller för hela Berlin. Resultatet blir en s.k. BBR som ger eleven möjlighet att lämna skolan och starta en yrkesutbildning.


Mer information om BBR finns på webbplatsen för Berlins senat.

Avgångsbetyg för mellanliggande skola

Alla elever på DSG tar delproven i årskurs 10 för utbildningsintyget MSA. Dessutom räknas de betyg i de enskilda ämnen som samlats in under läsåret för den s.k. årsdelen.

Examensproven för MSA omfattar ett skriftlig prov i vart och ett av följande ämnen:

  • Tyska
  • Matematik
  • Engelska
  • Samt ett muntligt prov i ytterligare ett ämne.

MSA gör det möjligt att börja på en yrkesutbildning och/eller fortsätta till ett gymnasium.

Elever som uppfyllt kraven för yrkesutbildning (BBR) efter årskurs 9 måste delta i de gemensamma examensproven för avgångsbetyget MSA eller den utvidgade yrkesutbildningen (eBBR). De som inte har fullföljt BBR kan under vissa förutsättningar frivilligt göra examensprov för att få MSA eller eBBR.
Ytterligare information om MSA finns på webbplatsen för Berlins senat.

Gymnasiebetyg

Efter årskurs 10 fortsätter många elever till gymnasiet, där de gör sin ”Abitur”. Vi stöder dem i förberedelserna för denna övergång och har etablerat tillförlitliga relationer med gymnasieskolor i Berlin.

Vi arbetar för närvarande i ett nätverk av flera skolor, sponsrade av Montessoristiftelsen Berlin, för att kunna starta vår egen gymnasieskola. Då kommer eleverna att kunna ta Abitur i vårt gymnasium som leder vidare till universitet.