Föräldrarna engagerar sig. Kunskap och färdigheter gynnar barnen.

Vår skola grundades av ett föräldrainitiativ. Än i dag bidrar föräldrarnas engagemang till ett rikt skolliv.

IMG 6641 sml by Fabian Hickethier

Föräldratimmar

Som en offentlig friskola har vi begränsade ekonomiska resurser till vårt förfogande. Därför deltar även föräldrarna i utformningen av vårt skolliv. Varje år donerar varje familj 15 timmar av sin tid till vår skola.

Föräldrarna arbetar tillsammans, organiserar vår skandinaviska vårfest, följer med på utflykter, arbetar i skolbyggnaden eller i trädgården och några leder arbetsgrupper på eftermiddagarna. Möjligheterna är lika varierande som våra föräldrar. Varje förälder har intressen och färdigheter som kan komma till nytta i skolan och det värderas högt.

Speciellt för föräldrar till de äldre eleverna är föräldrakurserna ett bra sätt att inte tappa kontakten med skolan och att utbyta idéer med andra.

De som inte har tid att engagera sig kan undantas från föräldratid genom ekonomisk ersättning.

Stödförening

Eftersom Montessoristiftelsen Berlin tar det fulla ansvaret för skolans drift kan vår skolas stödförening koncentrera sig på lokalt lärande. Föreningen stöder till exempel skolans projekt med bidrag. Föräldrar och klasser kan också be om ekonomisk hjälp för klassresor och projekt.

Alla föräldrar på vår skola är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i föreningen. För att göra detta, skicka medlemsformuläret via e-post till styrelsen.
DSC04753 sml by Fabian Hickethier
Jurij, klass 789
”Jag tycker att det är fantastiskt att vi kan ha elevutbyten och praktik utomlands.”

DSG har ett så kallat International Classroom: från årskurs 7 och uppåt blir världen en plats för lärande, genom elevutbyte, praktikplatser och samarbeten.