Foreldrene engasjerer seg. Kunnskap og ferdigheter kommer barna til gode.

Skolen ble grunnlagt ved et foreldreinitiativ. Også i dag bidrar foreldrenes engasjement mye til en yrende skolehverdag.

IMG 6641 sml by Fabian Hickethier

Dugnad

Som en privateid skole har vi begrensede økonomiske ressurser. Derfor er vi avhengige av foreldrene for å forme skolehverdagen vår. Hver familie må bistå med 15 timer dugnad hvert år.

Foreldre jobber i komiteer, organiserer vår skandinaviske vårfest, er ledsagere på utflukter, jobber i skolebygget eller på skoleplassen, eller leder arbeidsgrupper om ettermiddagen. Mulighetene er like forskjellige som foreldrene våre. Hver forelder har interesser og evner som kan bringes inn i skolefellesskapet og verdsettes.

Spesielt for foreldre til de høyere klassetrinnene er dugnaden ypperlig for ikke å miste kontakten med skolen, og gir anledning til å møte andre foreldre.

De som virkelig ikke har tid til dugnadsarbeid, kan kjøpe seg fri med betaling per arbeidstime.

Støttekomite

Siden Montessori-stiftelsen i Berlin har tatt fullt ansvar for driften av skolen, kan støttekomiteen på skolen konsentrere seg fullt og helt om å støtte oss lokalt. Støttekomiteen støtter prosjekter på skolen med tilskudd. Foreldre og klasser kan også be om økonomisk hjelp til skoleturer og prosjekter.

Alle foreldre og venner av skolen vår er hjertelig velkomne til å bli medlemmer av støttekomiteen. Bli støttemedlem. Send innmeldingsskjema på e-post til styret.

DSC04753 sml by Fabian Hickethier
Jurij, Klasse 789
„Jeg synes det er flott at vi kan dra på utveksling og arbeidsuke i utlandet.“

DSG har et såkalt internasjonalt klasserom. Fra 7. klasse har vi hele verden som lærested, gjennom elevutveksling, arbeidsuker og partnerskap.