Vardagslivet i högstadiet.Vi förbereder eleverna inte bara för examen, utan för livet.

På högstadienivå växlar kurser och lärande i klassen. Mentorer och ämneslärare jobbar med eleverna under dagen. Lärandet är projekt- och produktorienterat och eleverna lär sig mer och mer att hitta sin väg utanför skolan. Så kommer de i kontakt med det verkliga livet och andra människor – i Berlin och över hela Europa.

20191112 DSG DSC1597 by Fabian Hickethier sml 2

Flerspråkighet

Undervisningsspråket på högstadienivå är tyska. De skandinaviska språken fortsätter dock. Många elever väljer att göra projektarbete på skandinaviska språk, på engelska eller på spanska, som också finns på skolan.

Blandade årskurser


Eleverna lär sig i blandade årskurser, förutom eleverna i årskurs 10 som förbereder sig för skolbetyg. Varje klass är assisterad av två referenspedagoger. Dessutom ser ämneslärare till att alla klasser får allt nödvändigt innehåll. Vid behov finns även individuellt stöd i form av socialpedagoger.Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0628 sml 2
Shirley, klass 789
”DET ÄR FANTASTISKT ATT KUNNA ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT, ATT SJÄLV ORGANISERA ARBETSTIDEN. VI KAN OCKSÅ DISKUTERA VÅRA EGNA ÖNSKEMÅL MED LÄRARNA.”

På DSG bestämmer eleverna ofta själva vad, när, hur och med vem de lär sig. ”Lär att lära.” Pedagogerna finns vid deras sida med råd och handling.

Dagliga rutiner och inlärningsformat

En dag i högstadiet har en rytmisk tidslinje men saknar ett klassiskt schema. Dagen börjar med mentortid, under vilken eleverna diskuterar sina inlärningsmål och deras utveckling med sin mentor.

Därefter studietid, kurser i huvudämnen (tyska, matematik, engelska, skandinaviska språk/spanska), kurser för självutveckling (erbjudanden inom konst, sport och musik), projekt och gemensamma måltidsuppehåll.

Kurserna börjar 08.20 och slutar 16.00 (mån–tors) och 08.20–14.15 (fre).

En projektdag per vecka

En dag i veckan är projektdag. Här arbetar eleverna i grupper efter eget val med ett ämnesintegrerat projekt.

Praktik

Det som påbörjas i årskurs 6 fortsätter i högstadiet: Varje år har eleverna praktik, som för varje år blir längre. Eleverna har möjlighet att göra denna praktik utomlands om de vill.

Internationellt klassrum

Vi uppmuntrar våra äldre elever att på olika sätt komma i kontakt med andra elever runtom i världen. De blir inbjudna till utbytesresor och de kan även ta emot gäststudenter. Hela Europa blir ett klassrum där eleverna får värdefulla upplevelser, lär sig språk och att hantera utmaningar.

Socialt ansvar

Varje tisdagseftermiddag engagerar sig eleverna i årskurs 7–9 i ett projekt av eget val i Berlin.