Hverdag i mellemskolen. Vi forbereder ikke blot de unge til den afsluttende eksamen men også til livet.

I mellemskolen veksles der mellem kurser og selvstændig læring i klassefællesskabet. Mentorer og fagpædagoger ledsager eleverne gennem dagen. Læringen er projekt- og produktorienteret og de unges læring foregår mere og mere udenfor skolen. På denne måde kommer de i kontakt med det virkelige liv og mennesker udenfor skolen – i Berlin og hele Europa.

20191112 DSG DSC1597 by Fabian Hickethier sml 2

Flersproget

Undervisningssproget i mellemskolen er tysk. De skandinaviske sprog videreføres også. Mange unge vælger, at udføre deres projektarbejde på et skandinavisk sprog – eller på engelsk eller spansk, der også undervises på vores skole.

Årgangsblandede læregrupper

Vores elever lærer i årgangsovergribende læregrupper på klassetrin 7-9. Kun i tiende klasse forbereder de sig i et aldershomogent miljø til afslutningseksaminerne. Hver læregruppe ledsages af to faste pædagoger. Yderligere fagpædagoger sørger for at supplere fagindholdet. Hvor nødvendigt ledsages enkelte elever desuden af specialpædagogisk støtte.

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0628 sml 2
Shirley, klasse 789
„Det er super, at kunne arbejde så selvstændigt og selv at kunn inddele sit arbejde. Desuden er lærerne rigtig gode at gennemgå vores egne øsnker og ideer med.“

Tit afgør eleverne på DSG selv hvad de vil lære hvornår og sammen med hvem. De lærer på denne måde at lære. Pædagogerne understøtter dem så godt de kan med råd og dåd.

Dagsrytme og læreformater

Hverdagen i mellemskolen præges af faste rytmer. Vi bruger ingen timeplan i klassisk forstand og opdeler ikke undervisningen strengt efter fag. Dagen starter med mentortid, hvor eleverne diskuterer deres mål og resultater med mentorene inden de starter dagens arbejde. Herefter er der skiftevis tid til egen læring, kurser i kernefagene (tysk, matematik, engelsk, skandinavisk/spansk), selvudlevelse (kunst, sport og musik), projekter og spisepauser.

Undervisningen begynder kl. 8.20 og slutter kl. 16. Om fredagen slutter den kl. 14:15.

En projektdag om ugen

En dag om ugen er afsat som projektdag. Her arbejder eleverne i selvvalgte grupper på fagovergribende projekter.

Praktik

Vi fortsætter det vi påbegandte i sjette klasse: Hvert år komme alle elever i praktik. Tidrummet udvides med klassetrinnene. De elever, der har lyst til det og mod på det må gerne take i praktik i udlandet.

Internationalt klasseværelse

Vi understøtter de unge på mange måder i at skabe og holde kontakter til jævnaldrende i udlandet. De inviteres på udvekslingsrejser, får muligheden for at optage gæsteelever udefra og opmuntres til selv at opsøge og pleje kontakter til udlandet. Sådan gør vi hele Europa til vores klasseværelse for at vores unge kan gøre værdifulde erfaringer, lære sprog og overvinde udfordringer.

Socialt ansvar

Hver tirsdag eftermiddag engagerer eleverne i 7-9 klasse sig i et selvvalgt projekt et sted i Berlin.