Vår historie. Hvordan man bygger en bro.

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule begynte med initiativet til seks foreldre. De hadde en idé om å starte opp en skole hvor de skandinaviske språkene var sidestilt med det tyske språket, samt å bygge en bro mellom det tyske og det skandinaviske skolesystemet. Denne skolen skulle være et sted for skandinaver og skandinavisk kultur i den tyske hovedstaden.

2019

I mai åpner vår beskytter, Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Benedikte av Danmark, den nye digitale MakerSpace.

I høst kjøper skoleeieren i samarbeid med DSGs støttegruppe bygningen i Machonstraße. Nå er skolens lokalisering sikret på permanent basis og kan utvikles videre.

2017

Hele skolen (klassetrinnene 1 til 10) er fra nå av, som Gemeinschaftsschule, en «statlig anerkjent friskole»

2015

Skolens «Sekundarstufe» (tilsvarende ungdomsskolen) får full statlig anerkjennelse. De første fire elevene ved DSG avslutter ungdomsskolen med offisielle eksamener «Mittlerer Schulabschluss (MSA)»

2012-2017

Med 60 elever har antallet elever mer enn fordoblet seg det første året. De påfølgende årene vokser også skolen, fram til 2017 der skolens aktuelle kapasitetsgrense er nådd.

2014 – 90 elever

2015 – 120 elever

2016 – 150 elever

2017 – 190 elever

6. August 2012

Den 6. august 2012 begynner undervisningen ved DSG som anerkjent friskole, med 27 elever i klassetrinnene 1 til 8.

3 stjaerna christen 93 D439 D0 5 B44 4264 A0 C3 968 E16 DC6 B22 testimonial
Georg, lærer
«Det gleder meg å jobbe ved en skole der det ikke finnes kateter.»

Den pedagogiske ideen til DSG er langt vekk fra en tradisjonell lærerpult: dialog istedenfor frontalundervisning, øyehøyde istedenfor en ovenfra-og-ned-holdning, med fokus på relasjon, produkter og praksis - alt dette gjør at skolehverdagen ved DSG er alt annet enn gammeldags.

2010-2012

For å realisere ideen sin, utvikler skolegrunnleggerne et konsept. De ser etter pedagoger som støtter arbeidet deres, og forhandler med senatet i Berlin. I Machonstraße, i bydelen Tempelhof, finner de en egnet bygning. Med Montessori Stiftung Berlin finner de også en egnet paraplyorganisasjon innen friskoler som også begeistret støtter opp om DSGs idé. Dermed er det ikke lenger noen hindringer i veien for å kunne åpne skolen.

2010

Seks foreldre, Gitte og Sanne Ertbirk, Gabriela Häfner, Berit Seemann, Almut og Ove Stephansson, som møtes i den svenske skolen i Berlin, bærer på en idé. De vil grunnlegge en skole som bygger bro mellom det skandinaviske og det tyske skolesystemet. Barn som bor i Berlin og har skandinaviske foreldre, skal ha mulighet å opprettholde kontakten med skandinaviske verdier. Skolen skal også være åpen for tyske barn med interesse for skandinavisk kultur og språk.