Vores historie. Hvordan man bygger bro.

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule blev startet på initiativ af seks forældre. De havde en ide om at skabe en skole hvor de skandinaviske sprog og det tyske sprog blev ligestillede, en skole der skulle bygge bro mellem det tyske og det skandinaviske skolesystem. Denne skulle være et sted for skandinaver og skandinavisk kultur i den tyske hovedstad.

2019

I maj måned åbnede vores protektor, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte af Danmark, under festlige omstændigheder det nye digitale MakerSpace.

I efteråret købte ”Montessori Stiftung Berlin, sammen med skolens støtteforening, bygningen i Machonstrasse. Nu er skolens placering og lokaler vedvarende sikret og kan videreudvikles.


2017

Den samlede skole fra 1.-10. klasse opnår med øjeblikkelig virkning status som ”statslig anerkendt alternativ skole”.

2015

Udskolingen opnår fuldgyldig anerkendelse. De første fire elever aflægger deres 10. klasses eksamen (Mittleren Schulabschluss (MSA)) på Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule.

2012-2017

Med 60 elever blev antallet af elever mere end fordoblet i det første år. Skolen fortsatte med at vokse i de følgende år og nåede sin nuværende kapacitet og grænse i 2017.

2014 – 90 eleve

2015 – 120 elever

2016 – 150 elever

2017 – 190 elever

6. August 2012

Den 6. august 2012 åbnede Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule som godkendt alternativ skole, med 27 elever fordelt på klassetrinene 1 til 8.

3 stjaerna christen 93 D439 D0 5 B44 4264 A0 C3 968 E16 DC6 B22 testimonial
Georg, Lehrer
"Jeg er glad for at arbejde på en skole, hvor der intet kateder er."

Den pædagogiske tilgang på DSG ligger fjernt fra den gammeldags kateder-mentalitet: dialog i stedet for frontalundervisning, øjenhøjde i stedet for at se ned på, og med fokus på relationer, produkter og praktikpladser. Tilsammen får det hverdagen på DSG til at se alt andet end oldnordisk ud.

2010-2012

Skolens grundlæggere udarbejdede et koncept hvis formål var at omsætte deres idé til praksis. De ledte efter undervisere, der kunne understøtte deres arbejde og de forhandlede med senatet. De fandt en egnet bygning i Machonstrasse i det sydlige Tempelhof. Og da de endelig, i Montessori Stiftung Berlin, fandt en passende og entusiastisk Träger til deres nye alternative skole, stod intet i vejen for åbningen.

2010

Seks forældre, Gitte og Sanne Ertbirk, Gabriela Häfner, Berit Seemann, Almut og Ove Stephansson, mødes på den svenske skole i Berlin, og får en idé. De vil grundlægge en skole, der bygger bro mellem det skandinaviske og det tyske skolesystem. Børn af skandinaviske forældre der bor i Berlin, skal kunne pleje og styrke deres skandinaviske værdier der. Skolen skal også være åben for tyske børn, der interesserer sig for skandinavisk kultur og sprog.