Avsluttende eksamen. Vi tilbyr alle statlige avsluttende eksamener opp til 10. klasse.

Ved DSG forbereder vi de unge menneskene ikke bare på et uavhengig og selvstendig liv, men også på de statlige avsluttende eksamener. Disse må de ta henholdsvis på slutten av 9. klasse (BBR) og på slutten av 10. klasse (eBBR, MSA) her på skolen. Et videregående skoletrinn er i planleggingsfasen, i samarbeid med de andre skolene under Montessori-Stiftelsen i Berlin.

DSG Schulalltag DSC0638 by Fabian Hickethier

Yrkesopplæringskrav

I 9. klasse får elevene karakterer for første gang. Da kan og må de vise at de har tilegnet seg det kunnskapsnivået som er blitt satt som standard for 9. klassinger, og må ta Berlin-omfattende eksamener i tysk og matematikk. Resultatene danner det som kalles yrkesopplæringskrav (Berufsbildungsreife), og gjør det mulig for elevene å begynne yrkesopplæring etter fullført skolegang.

Videre informasjon om BBR (Berufbildungsreife) fås på Berlin Senats Nettsider.

Avsluttende eksamen fra ungdomsskolen

Alle elevene ved DSG tar i 10. klasse eksamener fra Mittleren Schulabschluss (MSA). I tillegg teller karakterene de har fått i fagene i løpet av året som en del av avslutningskarakterene.

Eksamener for Mittleren Schulabschluss inkluderer en skriftlig eksamen i hvert av fagene:

  • Tysk
  • Matematikk
  • Engelsk

I tillegg må elevene ta

  • én muntlig eksamen i et annet fag.

MSA gjør det mulig for elevene å starte yrkesopplæring og/eller gå videre på en videregående skole.

„Elever som har fullført yrkeskvalifikasjonskravene (BBR) etter 9. klasse må ta felleseksamen for Mittleren Schulabschluss (MSA) og erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR). De som ikke lyktes med BBR, kan under visse betingelser frivillig avlegge ny eksamen for å oppnå en av de to gradene.“

Videre informasjon om MSA fås på Berlin Senats nettsider.

Abitur

Etter endt skolegang ved DSG går mange elever på videregående skole, der de kan få allmenn studiekompetanse. Vi hjelper dem med forberedelsene til denne overgangen, og har etablert godt samarbeid med flere videregående skoler i Berlin.

I samarbeid med flere andre skoler under Montessori-Stiftelsen i Berlin jobber vi med å opprette en egen videregående skole. Denne vil også lede til allmenn studiekompetanse, samtidig som den tar i bruk nye undervisnings- og eksamensformer.