Afgangseksaminer. Vi tilbyder alle de gængse statslige afgangsbeviser op til 10. klasse.

På DSG forbereder vi ikke bare unge mennesker på et uafhængigt og selvstændigt liv. De ledes også frem til de gængse statslige afgangsbeviser, som de her på skolen kan erhverve sig efter 9. klasse (BBR) og efter 10. Klasse (eBBR og MSA).

DSG Schulalltag DSC0638 by Fabian Hickethier

Adgang til erhvervsuddannelser

I 9. klasse får vores elever karakterer for første gang. Her kan og skal de vise, at de har opnået den viden, som forudsættes for elever i 9. klasse, og de skal deltage i de eksaminer i tysk og matematik, som gælder for hele Berlin.

Resultatet gør det muligt for eleverne at forlade skolen og påbegynde en erhvervsuddannelse.

Yderligere informationer om den såkaldte BBR-afslutning (efter 9. Klasse) kan findes på det berlinske senats hjemmeside.

MSA-afgangsprøven

Alle elever på DSG fuldfører i 10. klasse de eksaminer, der hører til den såkaldte ”Mittlerer Schulabschluss” (MSA). Desuden tæller de karakterer i de enkelte fag, som samles i løbet af skoleåret.

Eksaminerne til MSA-afgangsprøven omfatter skriftlige eksaminer i fagene

  • Tysk
  • Matematik
  • Engelsk

samt

  • en præsentationseksamen (mundtlig) i ét yderligere fag.

MSA-afgangsprøven giver adgang til optagelse på en erhvervsuddannelse og/ eller til overgangen til en gymnasial uddannelse (den såkaldte ”gymnasiale Oberstufe”).

Elever, der efter 9. klasse har bestået BBR-afgangsprøven, skal deltage i den fælles MSA-eksamen og den udvidede BBR (eBBR).

Elever, der efter 9. klasse har bestået BBR-afgangsprøven, skal deltage i den fælles MSA-eksamen og den udvidede BBR-eksamen (eBBR). Hvis man ikke består BBR, kan man under bestemte forudsætninger alligevel opnå adgang til en af de to afgangsprøver.

Yderligere informationen om MSA findes på det berlinske senats hjemmeside.

Studentereksamen

Mange elever vælger efter afslutningen af deres skolegang på DSG at fortsætte deres skolegang og tage studentereksamen. Vi understøtter og forbereder dem på denne overgang og har gode forbindelser til forskellige gymnasier i Berlin.

Montessori-stiftelsen i Berlin, kan fra august 2020 tilbyde en gymnasiel videreuddannelse på Montessori Oberstufe Berlin. Eleverne vil møde nye lærings- og eksamensformer, der knytter sig til den reformpædagogiske læringsforståelse, men samtidig blive ført til en almindelig studentereksamen.