Vardagslivet i låg- och mellanstadiet.Så här fungerar vår tvåspråkiga skola med ett frivilligt fritids.

Mellan 08.20 och 16.00 har eleverna lektioner, pauser och måltider i en passande rytm. Eftermiddagen erbjuder mycket rörelse, lek och kreativitet.

DSG Schulalltag DSC0045 by Fabian Hickethier

Tvåspråkighet

Vår grundskola består av tre studiegrupper, alla med olika språkkombinationer: dansk-tysk, svensk-tysk och norsk-tysk (under uppbyggnad). Inlärningen av respektive skandinaviskt språk sker enligt konceptet immersion, vilket betyder ungefär: ”En person, ett språk. Fördjupa dig i språket och lär dig det genom att lyssna och tala i vardagliga situationer.”

Blandade årskurser

Våra elever lär sig i inlärningsgrupper för blandad ålder i klass 1 till 3 och 4 till 6, vilket betyder att en klass består av tre årskurser. Varje klass har två lärare/pedagoger. Vårt mål är att ha lärare i alla klasser som representerar de båda språken. Det finns också specialpedagoger som stöder enskilda elever. För särskilda projekt finns det även ämneslärare.


Daglig rutin

En dag i grundskolan följer en rytmisk tidslinje men saknar ett klassiskt schema. Tiden mellan lektioner, måltider och fritid är välbalanserad. Lektionerna består av t.ex. morgonsamling, fritt arbete och workshops som kan inkludera olika ämnen.

Lektionerna börjar 08.20 för alla i låg- och mellanstadiet och slutar 13.45 för årskurs 123 och 13.45–15.15 för årskurs 456. Efter det finns fritids tillgängligt där lärande och samhörighet fortsätter.


DSC04732 sml
Edgar, klass 123
”Jag är så glad att gå här på skolan!”

Till följd av de blandade årskurserna är alla ansvariga för varandra och för gemenskapen på skolan (t.ex. kökshjälp) och tack vare de årliga tematiska storprojekten för hela skolan så känner alla varandra på DSG.

Fritids och workshops

Alla barn i årskurs 1 till 6 går på fritids. Inlärningsinnehållet fortsätter och många av pedagogerna från klasserna är tillgängliga även där. Eftermiddagens fokus ligger på språkinlärning, idrott eller olika workshops (konst, språk, sport m.m.).

Klassresa

Varje läsår gör klassen en gemensam resa. Ju högre årskurs desto längre blir resan (i tid och avstånd).