Hverdag i gundskolen. Sådan fungerer vores tosprogede heldagsskole med åben fritidsordning.

Mellem kl. 8:20 og 17 følger læring, pauser og spisetider hinanden i en meningsfyldt rytme. Eftermiddagen byder på plads til bevægelse, leg og kreativitet.

DSG Schulalltag DSC0045 by Fabian Hickethier

Tosproget

Vores grundskole er sammesat af tre læregrupper med hver deres sprogsammensætning: dansk-tysk, svensk-tysk og norsk-tysk (under opbygning). Det respektive fremmedsprog læres ved immersion.

Klasser på tværs af årgangene

Vores elever lærer i blandede aldersgrupper i klassetrinnet 1-3 og 4-6. Det giver mindst tre årgange i hver læregruppe. Hver læregruppe ledsages af to faste kontaktpædagoger. Vi gør vores bedste for at disse repræsenterer hvert ét af sprogene. Hvor det er nødvendigt, ledsages eleverne af specialpædagoger eller fagpædagoger i bestemte projekter.

daglig rutine

Hverdagen på grundskolen følger en fastlagt tidsrytme. Vi har ingen timeplan i klassisk forstand. Istedet varieres læringstid, pauser og faste spisetider. Læringstiderne består af ritualer, friarbejde og interfaglige værksteder.

Undervisningen starter kl. 8.20 og slutter for grupperne i klassetrin 1-3 kl. 13.45. I klassetrin 4-6 slutter undervisningen mellem kl. 13.45 og 15.15. Herefter fortsætter samværet og den fælles læring i skolens fritidsordning.

DSC04732 sml
Edgar, klasse 123
„Det gør mig glad, at være her på skolen.“

På grund af blandede årgange, fælles ansvar for fællesskabet (ved f.eks. at skulle hjælpe i køkkenet) og de halvårlige storprojekter, kender vi alle hinanden på DSG.

Fritidsordning og arbejdsgrupper (AG)

Alle børn i klassetrinnene 1-6 kommer i fritidsordningen, som vi også kalder “ udvidet støtte og ledsagelse.” Eftermiddagens fokus lægges på sproglæring gennem leg og skolens mangfoldige fritidstilbud (især kunst, sprog og sport) i de såkaldte arbejdsgrupper (AG).

Lejrskole

Hvert skoleår tager læregrupperne på fælles lejrskole. Tidsrummet og afstanden til Berlin øges med tiltagene alder.