Hverdag i grunnskolen. Slik drives vår flerspråklige heldagsskole, herunder en egen barnehage.

Mellom 08:20 og 16:00 går det mellom skoletimer, friminutt og måltider i en meningsfull rytme. På ettermiddagen er det mye plass til bevegelse, lek og kreativitet.

DSG Schulalltag DSC0045 by Fabian Hickethier

Flerspråklig skole

Vår grunnskole består av tre undervisningsgrupper med en av tre språk-kombinasjoner: dansk-tysk, svensk-tysk og norsk-tysk (under oppbygging). Ervervet av de respektive fremmedspråkene skjer gjennom immersjonskonseptet.


Aldersblandete klasser

Elevene våre studerer i aldersblandete klasser, henholdsvis 1. til 3. klasse, og 4. til 6. klasse. I hver klasse er det elever fra hvert av de tre trinnene, og hver klasse blir ledet av to faste lærere. Vi har som mål at lærerne snakker et skandinavisk språk hver. Om nødvendig, hjelper spesiallærere enkelte elever, og noen ganger hjelper fagpedagoger til på bestemte prosjekter.

Daglig rutine

Dagen i grunnskolen får sin rytme rundt faste tider. Vi bruker ikke en tradisjonell timeplan. Til tross for dette passer undervisningstid, friminutt og faste måltider godt sammen. Skoledagen består av rutiner, direkte undervisning, fritt arbeid og tverrfaglige workshops.

Undervisningen begynner kl.08:20, og slutter på forskjellige tider. Klasse 1 til 3 er ferdige kl.13:45, og klasse 4 til 6 mellom kl.13:45 og kl.15:15. Deretter fortsetter læringen og sosialiseringen i et etterskole-system som ligner på SFO.

DSC04732 sml
Edgar, Klasse 123
„Jeg er glad for at jeg går på skole her.“

På grunn av de aldersblandete klassene føler alle et ansvar for skolesamfunnet (for eksempel gjennom kjøkkentjeneste). Og på grunn av de årlige storprosjektene kjenner alle på skolen hverandre.

Barnehage og SFO

Alle barna i klasse 1 til 6 går i barnehage og på SFO. Dette er strukturert en del annerledes i Tyskland enn i Norge. Her videreføres læringsinnholdet mellom delene, og også lærerne er de samme som på skolen. Ettermiddagens fokus er språkopplæring mens de leker, eller gjennom de varierte tilbudene av AG (spesielt kunst, språk og sport). AG står for 'Arbeitsgemeinschaften', og betyr frivillige læringstilbud i SFO-tiden.

Klassetur

Hvert skoleår drar hver klasse på en klassetur sammen. Varighet på turene, og hvor langt vekk fra Berlin de drar, øker for hvert klassetrinn.