Nämnder. För öppenhet och samhörighet i samexistens.

På DSG är alla välkomna att forma vardagslivet i skolan. Det finns olika organ för att bilda opinion och företräda intressen där elever, föräldrar och personal kan delta.

DSG Schulalltag DSC06042 by Fabian Hickethier

Elevråd

Varje klass väljer två klassrepresentanter i början av läsåret. Dessa möts en gång i månaden med representanter från alla andra klasser i elevrådet. Där representerar de klassens intressen och diskuterar tillsammans olika skolfrågor. Elevrådet väljer två representanter som är i kontakt med skolledningen, diskuterar idéer och för fram önskemål på skolkonferensen.


MÖTE MELLAN FÖRÄLDRARNAS REPRESENTANTER

I början av läsåret väljer alla föräldrar i en klass två föräldrarepresentanter. De ska fungera som en länk mellan föräldrarna och klasslärarna. En gång i månaden träffas hela skolans valda föräldrarepresentanter i ett möte (GEV). Där diskuteras olika ämnen som rör alla klasser i hela skolan. En företrädare för GEV kan som vald representant lägga fram förslag i skolkonferensen.

Skolkonferens

Skolkonferensen (SK) är skolans demokratiska organ, där vardagliga och grundläggande frågor diskuteras med företrädare för alla berörda grupper (elever, föräldrar, lärare, ledare). Konferensen äger rum sex gånger om året. Målet är att göra processerna i skolan så transparenta som möjligt genom att respektive representanter förmedlar viktig information till sina nämnder.