Udvalg. Mere transparens og udveksling i øjenhøjde

På DSG opfordres alle til at deltage i arbejdet med at skabe skolens hverdag. Der er forskellige udvalg, hvor elever, forældre og medarbejdere kan bidrage med deres holdninger og repræsentere deres interesser.

DSG Schulalltag DSC06042 by Fabian Hickethier

Elevråd

I begyndelsen af hvert skoleår vælger alle klasser en klasserepræsentant. De mødes en gang om måneden med repræsentanterne fra alle de andre klasser i elevrådet. Der repræsenterer de deres klasse og skaber sammen med de øvrige repræsentanter fælles holdninger til aktuelle emner i skolens hverdag. Elevrådet vælger to elevrepræsentanter. De står i tæt kontakt med skolens ledelse og tager ideer og ønsker fra eleverne op på skolekonferencen.

Det fælles forældreråd (GEV)

I begyndelsen af hvert skoleår vælger forældrene i hver klasse en forældrerepræsentant, der fungerer som bindeled mellem forældrene og klasselærerne. En gang om måneden mødes disse forældrerepræsentanter med skolens øvrige forældrerepræsentanter i det fælles forældreråd (GEV). Her behandles emner fra klasserne med relevans for hele skolen. Repræsentanter fra det fælles forældreråd (GEV) kan stille forslag ved skolekonferencen.

Skolekonferencen

Skolekonferencen (SK) er skolens demokratiske organ, hvor principielle og praktiske emner fra skolens hverdag behandles med repræsentanter fra alle de deltagende grupper (elever, forældre, lærere skolens ledelse). Skolekonferencen mødes ca. seks gange om året. Målet er, at processerne i skolen bliver transparente, idet de forskellige repræsentanter tager de vigtige informationer med til behandling i deres udvalg.