Organer. For åpenhet og samvær på like fot.

Ved DSG er alle invitert til å delta i å forme skolehverdagen. Vi har forskjellige komiteer og utvalg som elever, foreldre og ansatte kan involvere seg i.

DSG Schulalltag DSC06042 by Fabian Hickethier

Elevråd

I begynnelsen av skoleåret velger hver klasse to representanter til elevrådet, som møtes en gang i måneden. Der representerer de sin egen klasses interesser. Elevrådet jobber sammen frem felles meninger om forskjellige temaer i og om skolen. Elevrådet velger to elevrådsledere. Disse står i nær kontakt med ledelsen, og kan ta opp rådets ideer og ønsker under møtene i skolekomiteen.

Foreldreforsamling

I begynnelsen av skoleåret velger foreldrene i hver klasse to foreldrerepresentanter, som fungerer som kontaktpunkt mellom foreldrene og lærerne. Disse representantene møter én gang i måneden representantene fra de andre klassene i en foreldreforsamling (Gesamtelternversammlung, eller GEV). Der diskuterer de saker om og fra alle klassene på skolen. En valgt representant fra GEV stiller også på møtene i skolekomiteen og kan legge frem forslag fra GEV der.

Skolekomiteen

Skolekomiteen (SK) er skolens demokratiske organ. Der diskuteres og bestemmes dagligdagse og fundamentale tema/problemstillinger med representanter fra de involverte gruppene (elever, foreldre, lærere og ledelse). Møter holdes seks ganger i året. Målet er å gjøre prosessene på skolen oversiktlige, og å bedre informasjonsflyten mellom de ulike gruppene.