Omkostninger og økonomisk understøttelse. Skolegebyr og SFO-gebyr er indkomstrelateret. Mad til alle. Materialer én gang om året.

Som en offentlig skole er Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule afhængig af bidrag fra forældrene. Idet senatet kun subsidierer os med 93 procent af personaleomkostningerne, skal vi selv betale for resten og for alle andre omkostninger (husleje, elektricitet, materiale osv.).

DSG DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 165 landscape

Indkomstrelateret skolegebyr

Forældrene betaler et indkomstafhængigt skolegebyr for hver elev på DSG. For elever i udskolingen (klasse 7 til 10) er skolegebyret i øjeblikket 4,2 procent af forsørgerens indkomst, og for elever i grundskolen i øjeblikket 3,2 procent. Skolepengene opkræves månedligt ved direkte debitering.

Du kan finde detaljerede oplysninger om skolegebyrer i den aktuelle version af vores regler for skolegebyr- og skoleomkostninger.

SFO-gebyr (1-6 klasse)

Et SFO gebyr kommer oveni skolegebyret for alle grundskoleelever, og beregnes, ligesom på enhver anden skole, via en ansøgning stillet til Jugendamt. For at det skal være overkommeligt for alle har vi valgt den laveste skolegebyrsats(3,2%).

Det er obligatorisk at tilmelde sig SFOen og alle DSG elever skal også gå i SFOen. Vores pædagogiske koncept er nemlig baseret på at eleverne i klasserne 1 til 6 benytter sig af tilbuddet. Her videreføres læringstemaer af læringsvejlederne fra skolen, og i fokus står sprogindlæringen. Gennem lege og i de forskellige værksteder (AG-tilbud) kan børnene optage og blive fortrolige med den flersprogede profil der kendetegner vores skole.

Hvis forældre eller værge - undtagelsesvis – beslutter at barnet ikke skal gå i SFO om eftermiddagen, gælder den høje skolegebyrsats fra udskolingen på 4,2 procent af forsørgerens indkomst.

Søskenderabat

Vi har søskenderabat: Der betales 100% for det første barn, 60% for det andet barn og for alle videre søskende 40%.

Fritagelse for betaling af skolegebyr

Intet barn skal udelukkes fra at gå på vores skole på grund af forældrenes/forsørgers indkomst. Derfor har vi en særlig regulering som gælder i usædvanlige og særlige tilfælde. Kontakt venligst skolens administrationen direkte for yderligere oplysninger om denne.


Icon

DSG Schulalltag DSC0063 by Fabian Hickethier cut

Icon

KONTAKT

Har du spørgsmål? – så kontakt os!

Telefon: +49 (0)30 760061230

Du træffer os bedst tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 10 og 14.

Eller pr e-mail:
info@dsg-schule.de

Yderligere omkostninger

Udover det månedlige skolegebyr, eksisterer pt. følgende omkostninger:

  • engangsbeløb: Ansøgningsgebyr på 500 Euro
  • for familier med lav indkomst kan betalingen deles op i rater
  • årligt:150 Euro for lærematerialer – betales ved skoleårets begyndelse
  • månedligt: 65 Euro for skolemad

Uddannelses- og deltagelsespakke

Børn fra familier med lav indkomst, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse II, social godtgørelse, social bistand, børnetilskud, boligstøtte eller ydelser i henhold til loven om ydelser til asylansøgere, er berettiget til den føderale regerings uddannelses- og deltagelsespakke. Tilskud til frokost, læringshjælpemidler og udflugter udbetales herigennem. Derudover dækkes også udgifter til skolerejser.