Kostnader og støtte. Skolepenger og Hort (SFO) etter inntekt. Mat til alle. Materialer én gang i året.

DSG er en friskole som er avhengig av bidrag fra foresatte. Senatet bidrar til nå med 93 % av personalkostnadene. Resten av personalkostnadene og andre kostnader som husleie, strøm, materialer og annet, må vi dekke selv.

DSG DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 165 landscape

Skolepenger basert på inntekt

Foresatte betaler derfor skolepenger basert på inntekt for hver elev ved DSG. For foresatte til elever i klassetrinn 7-10 ligger skolepengene for tiden på 4,2 % av samlet inntekt, for klassetrinn 1-6 ligger de for tiden på 3,2 %. Skolepengene blir trukket månedlig.

Mer detaljert informasjon er å finne under den aktuelle gyldige skolepenger- og skolekostnadsordningen.

Utgifter til Hort (SFO), klasse 1-6

For grunnskoleelevene kommer utgifter til Hort (SFO) i tillegg til skolepenger. Bidraget blir beregnet, som i enhver annen skole, av Jugendamt (Berlins offentlige kontor for barn og ungdom). Det er grunnen til at vi tar en lavere skolepengesats for foresatte i klassetrinn 1-6.

Deltagelse ved Hort er obligatorisk og alle elevene ved DSG deltar i Hort. Vårt pedagogiske konsept er bygget på at elever i klassetrinnene 1-6 benytter Horttilbudet. I Horttiden blir undervisningsinnholdet fra skolen videreført av pedagogene. Hovedfokuset ligger på læring av språk. Gjennom lek og felles aktiviteter, samt et variert Horttilbud (arbeidsgrupper) får elevene mulighet til å vokse inn i skolens flerspråklige profil.

Skulle foresatte - i unntakstilfeller - bestemme seg for ikke å benytte Horttilbudet, gjelder den større skolepengesatsen på 4,2 % av samlet inntekt.

Søskenrabatt

Det finnes en søskenrabatt: for første barn ligger skolepengene på 100%, for barn nummer to 60 %, og for øvrige søsken 40 %.

Reduksjon eller bortfall av skolepenger

Ingen barn ekskluderes fra vår skole på grunnlag av foreldrenes inntekt. Derfor finnes det mulighet for individuelle ordninger i unntakstilfeller. Ta direkte kontakt med skolens forvaltning


Icon

DSG Schulalltag DSC0063 by Fabian Hickethier cut

Icon

KONTAKT

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Telefon: +49 (0)30 760061230
Du når oss best på tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10 til 14.

eller via e-post til:
info@dsg-schule.de

Ekstrakostnader

I tillegg til de månedlige skolepengene kommer, per dags dato, følgende kostnader:

  • engangsbeløp: opptaksgebyr 500 Euro (for familier med lav inntekt er det mulig å betale på avbetaling.)
  • årlig utgift: 150 Euro for læremidler - betales på begynnelsen av skoleåret
  • månedlig utgift: 65 Euro for skolemat

Statlig «utdannings- og deltagelsespakke»

Barn fra familier med lav inntekt som mottar ulike trygdeytelser (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld) eller ytelser etter asylsøkerloven, har rett på den statlige «utdannings- og deltagelsespakken». Her blir deler av utgiftene til skolemat, læremidler og utflukter dekket. I tillegg dekkes utgiftene til klasseturer.