Kostnader og støtte. Skolepenger og Hort (SFO) etter inntekt. Mat til alle. Materialer én gang i året.

DSG er en friskole som er avhengig av bidrag fra foresatte. Senatet bidrar til nå med 93 % av personalkostnadene. Resten av personalkostnadene og andre kostnader som husleie, strøm, materialer og annet, må vi dekke selv.

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0261 sml

Skolepenger basert på inntekt

Foresatte betaler derfor skolepenger basert på inntekt for hver elev ved DSG. For foresatte til elever i klassetrinn 7-10 ligger skolepengene for tiden på 4,2 % av samlet inntekt, for klassetrinn 1-6 ligger de for tiden på 3,2 %. Skolepengene blir trukket månedlig.

Mer detaljert informasjon er å finne under den aktuelle gyldige skolepenger- og skolekostnadsordningen.

Utgifter til Hort (SFO), klasse 1-6

For grunnskoleelevene kommer utgifter til Hort (SFO) i tillegg til skolepenger. Bidraget blir beregnet, som i enhver annen skole, av Jugendamt (Berlins offentlige kontor for barn og ungdom). Det er grunnen til at vi tar en lavere skolepengesats for foresatte i klassetrinn 1-6.

Deltagelse ved Hort er obligatorisk og alle elevene ved DSG deltar i Hort. Vårt pedagogiske konsept er bygget på at elever i klassetrinnene 1-6 benytter Horttilbudet. I Horttiden blir undervisningsinnholdet fra skolen videreført av pedagogene. Hovedfokuset ligger på læring av språk. Gjennom lek og felles aktiviteter, samt et variert Horttilbud (arbeidsgrupper) får elevene mulighet til å vokse inn i skolens flerspråklige profil.

Skulle foresatte - i unntakstilfeller - bestemme seg for ikke å benytte Horttilbudet, gjelder den større skolepengesatsen på 4,2 % av samlet inntekt.

Søskenrabatt

Det finnes en søskenrabatt: for første barn ligger skolepengene på 100%, for barn nummer to 60 %, og for øvrige søsken 40 %.

Reduksjon eller bortfall av skolepenger

Ingen barn ekskluderes fra vår skole på grunnlag av foreldrenes inntekt. Derfor finnes det mulighet for individuelle ordninger i unntakstilfeller. Ta direkte kontakt med skolens forvaltning


Icon

DSG Schulalltag DSC0063 by Fabian Hickethier cut

Icon

KONTAKT

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Telefon: +49 (0)30 760061230
Du når oss best på tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10 til 14.

eller via e-post til:
info@dsg-schule.de

Ekstrakostnader

I tillegg til de månedlige skolepengene kommer, per dags dato, følgende kostnader:

  • engangsbeløp: opptaksgebyr 500 Euro (for familier med lav inntekt er det mulig å betale på avbetaling.)
  • årlig utgift: 150 Euro for læremidler - betales på begynnelsen av skoleåret
  • månedlig utgift: 65 Euro for skolemat

Statlig «utdannings- og deltagelsespakke»

Barn fra familier med lav inntekt som mottar ulike trygdeytelser (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld) eller ytelser etter asylsøkerloven, har rett på den statlige «utdannings- og deltagelsespakken». Her blir deler av utgiftene til skolemat, læremidler og utflukter dekket. I tillegg dekkes utgiftene til klasseturer.