Opptak. Veien til en plass ved vår skole.

Opptakskriterier

Det aktive språket er utslagsgivende. Søsken og barn som går i barnehagen Kita Lillebror, har forrang, så fremt de oppfyller det språklige kriteriet. Vi tar også imot eksterne elever fram til 10. klasse.

Utfylling av søknadsskjema

Gjennom vårt søknadsskjema ønsker vi å bli kjent med deg og finne ut hvorfor nettopp du vil bli en del av vårt internasjonale samfunn. Vær oppmerksom på at dette søknadsskjemaet er uforpliktende.

Åpen dag

Også du skal danne deg et bilde av oss. Derfor er deltagelse ved skolens neste åpne dag en forpliktende del av søknadsprosessen.

Hospitering eller bli-kjent-dag

Her har du muligheten til å oppleve hvordan det er å lære på vår skole, og vi får mulighet til å bli kjent med deg. Vi går igjennom din søknad, opptakskriterier og vår aktuelle kapasitet, før vi inviterer deg til hospitering.

Familiesamtale

I familiesamtalen som finner sted etter bli-kjent-dagen eller hospiteringen, vil vi gjerne treffe din familie. Her har dere mulighet til å spørre om alt dere lurer på for å kunne ta et valg.

Avgjørelse

Etter at vi har blitt kjent med hverandre kan vi treffe vår endelige beslutning. Vi sier ifra til dere når dere kan regne med en tilbakemelding fra skolen.