Vår beskytter. Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Benedikte av Danmark.

Noen ganger blir drømmer til virkelighet. Et eksempel er ideen til en forelder om at man jo kunne spørre den danske ambassaden om ikke det danske kongehuset ville vært interessert i å være beskytter for skolen.


DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 165 sw

Prinsessen innvilger beskytterskap

Og ser man det: Siden 2015 har vi stått under beskytterskap av Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Benedikte av Danmark. Den gang kom hun på sitt første offisielle besøk til Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG). Det ble fort klart hvor godt hun passet til skolen fordi hun kunne snakke med alle elevene på deres eget språk. Prinsessen er søsteren til den danske dronningen, hennes mor var svensk, og hun selv bor i Tyskland, i Berlebung ved Frankfurt.

Siden hennes første besøk har Prinsesse Benedikte hatt regelmessig kontakt og følger interessert med i utviklingen av skolen som hun varmt omtaler som «vår skole».

Ved åpningen av den digitale MakerSpace i Mai 2019 var hun igjen på besøk, og hun var begeistret over foreningen mellom moderne teknikk og håndverk. «Vi må forberede barna på en framtid som vi ennå ikke kjenner,» forklarte hun. Men enda viktigere mente Prinsesse Benedikte var noe annet: «Man lærer best når man har det gøy».


Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 108 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 14 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 186 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 163 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 176 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 56 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 44 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 192 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 48 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 90 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 78 by Jana Pajonk 360

Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule DSG Benedikte Maker Space 04 2019 Jana Pajonk g 210 by Jana Pajonk 360