Våre opptakskriterier. Bestemt og godkjent av skolekonferansen.

Som friskole får vi selv lov til å velge våre elever. Vi vil at vår elevgruppe speiler det samfunnet som vi er en del av og lever i. Det er essensielt for oss å ta hensyn til vårt hovedformål; den skandinaviske kulturen og de skandinaviske språkene. Derfor er opptakskriteriene nøye gjennomtenkt, og de er bestemt og godkjent av alle deltakerne på skolekonferansen.

DSC0247 sml by Fabian Hickethier

Barnas aktive språk

Barnas aktive språk er utslagsgivende: 60 % av våre elever må aktivt snakke ett av de skandinaviske språkene. De resterende 40 % av plassene blir tildelt barn med tysk som aktivt språk, som har lyst til å lære et skandinavisk språk.

Icon

Card bild portrait

Søsken

Opptak av søsken har forrang.

Oppstart første klasse

Ved opptak til første klasse samarbeider vi nært med den skandinaviske barnehagen Kita Lillebror som holder til i samme bygning. En plass i barnehagen betyr ikke at man automatisk har en plass i skolen. Også her retter vi oss etter det aktive språket til barna og dets ønske om å lære skandinaviske språk.

Skolebytte

Ved DSG gir vi mulighet til opptak av elever fra andre klassetrinn, også når de besitter få tyskkunnskaper og/eller kunnskaper i et skandinavisk språk. Et eventuelt opptak skjer etter grundige samtaler med eleven og foreldrene. Eleven vil ha behov for ekstra språkoppfølging som vi gjerne, men ikke alltid har mulighet til å gi.