Hverdag på ungdomsskoletrinnet. Vi forbereder elevene ikke bare på avsluttende eksamen, men også på livet etter skolen.

På ungdomstrinnet veksler vi mellom kurs og klasseromsundervisning. Mentorer og lærere leder alltid dagene. Undervisningen er prosjekt- og produktorientert, og elevene studerer i økende grad også utenfor skolebygget. På den måten kommer de i kontakt med det virkelige liv og med mennesker – i Berlin og rundt om i hele Europa.

20191112 DSG DSC1597 by Fabian Hickethier sml 2

Flerspråklighet

Undervisningsspråket på ungdomstrinnet er tysk, og de skandinaviske språkene blir også ført videre. Mange elever bestemmer seg for å gjøre prosjektarbeid på skandinaviske språk. Eller på engelsk eller spansk, som det også blir undervist i på skolen.

Aldersblanding

Undervisningen skjer i aldersblandete klasser, klassetrinn 7 til 9 går i samme klasse. Bare 10. klasse holder seg som en samlet gruppe når de forbereder seg på avsluttende eksamen. Hver klasse blir undervist av to faste lærere. Ytterligere faglærere sikrer at alt læringsinnhold er representert i alle klassene. Om nødvendig ledsager spesiallærere enkeltelever.

Fabian Hickethier DSG Schulalltag DSC0628 sml 2
Shirley, Klasse 789
„Det er flott å kunne jobbe så selvstendig og organisere sin egen arbeidstid. I tillegg kan man diskutere egne ønsker svært bra med lærerne.“

Ved DSG bestemmer studentene som oftest selv hva de skal lære, når, hvordan og med hvem. Slik lærer de å lære. Lærerne er tilgjengelige med hjelp og råd.

Daglig rutine og undervisningsformat

Dagen i ungdomsskolen får sin rytme rundt faste tider. Vi bruker ikke en tradisjonell timeplan. Dagen begynner med mentortid, hvor studentene diskuterer læringsmålene og statusen sin med sin mentor. Deretter er det studietid, kurs i kjernefag (tysk, matematikk, engelsk, skandinavisk / spansk), tid for selvutvikling (tilbud innen kunst, sport og musikk), prosjekter og tid til måltider sammen.

Skoledagen begynner kl.08:20 og er ferdig kl.16:00. På fredager er man ferdig kl.14:15

Én prosjektdag i uken

Én dag i uken er det prosjektdag. Da arbeider elevene i selvvalgte grupper med et tverrfaglig prosjekt.

Arbeidsuke

Allerede i 6. klasse begynner elevene med arbeidsuke. Dette fortsetter hvert år i ungdomsskolen, og hvert år blir den lengre. De har også muligheten til å jobbe arbeidsuken sin i utlandet hvis de har lyst og føler seg trygge med det.

Internasjonalt klasserom

Vi støtter elevene på mange forskjellige måter med å skaffe og opprettholde kontakt med barn på samme alder fra og i andre land. De blir invitert på utvekslingsturer, kan ta imot utvekslings-studenter på samme alder, og kan også skaffe seg og opprettholde kontakter i utlandet på egen hånd. Slik blir hele Europa et klasserom hvor de kan gjøre seg verdifulle erfaringer, lære språk og mestre utfordringer.

Samfunnsansvar

Hver tirsdag ettermiddag jobber elevene i klasse 7 til 9 i et selvvalgt prosjekt, f.eks en bedrift eller veldedighet, i Berlin.