Kategorie-Archiv: Allgemein @sv

Informationsmöte på Elisabeth-Rotten-Schule

Information från DSG till alla familjer och övriga intresserade.

Som initiativtagare och grundare till Tysk-skandinaviska skolan i Berlin (DSG) inbjuder vi till ytterligare ett informationsmöte.

Mötet äger rum fredagen den 8 juni kl. 15.00 – 17.00 på Machonstr. 54 (f. d. Elisabeth-Rotten-Schule) i stadsdelen Tempelhof-Schöneberg, 12 105 Berlin.

Vi träffas på skolgården, där ni får den senaste informationen om skolan, har tillfälle att ställa frågor, fika och köpa skandinaviska böcker.

Om ni vill veta mer kan ni gärna kontakta oss per mail: info@dsg-schule.de eller mobil 0172 3433 094 (Gitte Ertbirk).

Hjärtligt välkomna!
Vänliga hälsningar DSG-teamet

Größere Kartenansicht

Tysk-skandinaviska skolan i Berlin söker skolledare och lärare till höstterminen 2012

Den 6 augusti 2012 startar den nya Tysk-skandinaviska skolan i Berlin. Skolan kommer att ha undervisning på danska, norska, svenska och tyska och arbeta enligt svensk läroplan med anpassning till Berlins Rahmenlehrplan samt danska och norska läroplaner. Vi är en halvstatlig skola med stöd från Berlins Senat och en föräldraförening. Under uppbyggnadsskedet kommer vi att arbeta med tre sammanhållna klasser (0-2, 3-5, 6-) enligt Skola 2000-konceptet och med immersionsmetoden för inlärning av främmande språk. Högstadie- och gymnsieskola med minst två programlinjer planeras bli nästa utvecklingssteg. Vi har lokaler i Berlin Tempelhof.

Tysk-skandinaviska skolan i Berlin söker till höstterminen 2012 en kvalificerad skolledare med pionjäranda och en tysk-skandinavisk vision av modern europeisk utbildning. Goda kunskaper i tyska krävs samt intresse av tyskt skolväsen samt god kännedom om utbildningssystem i nordiska länder.

Vi söker låg, mellan- och högstadielärare i vart och ett av de nordiska språken danska, norska och svenska samt tyska. Lärare med kompetens i matematik och naturvetenskapliga ämnen prioriteras särskilt.

Till annonsen